Maj 2017 - Employer Poland

POBYT CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA POLSKIEGO NA TERYTORIUM POLSKI

Twój pracownik (cudzoziemiec) posiada polskie obywatelstwo i chce zaprosić rodzinę do Polski? Sprawdź jak może to zrobić.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK ZALEGALIZOWAĆ POBYT W POLSCE DZIECI CUDZOZIEMCÓW?

Jeżeli zatrudniasz cudzoziemca to sprawdź jak możesz mu pomóc sprowadzić do Polski jego dzieciaki.

Formalna ścieżka legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców, którzy posiadają prawo pobytu w Polsce zależy od rodzaju zezwolenia na pobyt jaki posiadają rodzice.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z konsekwencjami finansowymi nie tylko dla pracodawcy (od 3-10 tys złotych) ale także dla samego cudzoziemca (1 tys złotych).


NIELEGALNE ZATRUDNIENIE MA MIEJSCE WTEDY GDY CUDZOZIEMIEC:

  • przebywa w Polsce nielegalnie (tj. nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu)
  • co prawda posiada zgodę na pobyt ale nie ma uprawnień do wykonywania pracy
  • wykonuje pracę bez zezwolenia w przypadku gdy jest ono wymagane
  • wykonuje pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
  • wykonuje pracę bez zawarcia odpowiedniej umowy (o pracę lub cywilnoprawnej)

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Zwierzyniecka 30/5
31-105 Kraków

tel./fax: 12 422 92 56
mobile.: +48 502 133 517

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland