Zatrudnieni cudzoziemca - Employer Poland

JAK LEGALNIE KORZYSTAĆ Z RUCHU BEZWIZOWEGO Z BIAŁORUSIĄ?

W  dniu 26 grudnia 2017 r. Prezydent Republiki Białorusi podpisał Dekret nr 462, na mocy którego, od dnia 1 stycznia 2018 r., obowiązują nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w celu turystycznym na teren Białorusi.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK WYMIENIĆ ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY NA POLSKIE?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

  1. Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w okresie ważności prawa jazdy.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Zwierzyniecka 30/5
31-105 Kraków

tel./fax: 12 422 92 56
mobile.: +48 502 133 517

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2018 Ⓒ Employer Poland