Marzec 2017 - Employer Poland

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY NA TERYTORIUM POLSKI

W dniu 18 czerwca 2016 roku weszła w Polsce w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. 2016, poz. 868). Ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE z dnia 15 maja 2014 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

POLSKA BARDZIEJ PRZYJAZNA CUDZOZIEMCOM

Zgodnie z najnowszymi danymi, opublikowanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w 2016 roku blisko 152 tysiące cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to 30 % więcej niż w 2015 roku. Blisko 142 tysiące wniosków złożyli obywatele państw trzecich, natomiast tylko 10 tysięcy mieszkańcy Unii Europejskiej.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland