Kwiecień 2017 - Employer Poland

LEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Zatrudniając cudzoziemca musisz pamiętać, że Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu całego roku bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jedynym warunkiem jest obowiązek zarejestrowania, przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego podmiotu.  (więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WIZOWEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, na podstawie projektu uzgodnionego przez Parlament z Prezydencją Rady UE, obywatele Ukrainy zostaną zwolnieni z obowiązku wizowego w Unii Europejskiej. Decyzja ta bardzo ucieszyła ukraińskie władze jak również była bardzo mocno komentowana w mediach i serwisach społecznościowych.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland