Listopad 2017 - Employer Poland

MINIMALNA PŁACA ZLECENIOBIORCY – CUDZOZIEMCA

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie za czynności świadczone przez zleceniobiorców, przysługuje bez względu na to, w jakiej formie pobierają wynagrodzenie: godzinowe, dzienne, tygodniowe, zadaniowe lub akordowe.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland