logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Określenie właściwego systemu zabezpieczenia społecznego dla osób wykonujących pracę w różnych krajach Unii Europejskiej, bazuje na dwóch zasadach generalnych: Miejsca wykonywania pracy, która oznacza, że osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa  członkowskiego, w którym podejmuje aktywność zawodową, tj. wykonuje pracę najemną, czy pracę na własny rachunek. Jednego ustawodawstwa właściwego, która oznacza,  że osoba, wykonująca wiele różnych  aktywności zawodowych na terytorium  przynajmniej

Z roku na rok rośnie liczba pracodawców kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz SG pod kątem legalności zatrudnienia. Sankcje grożące za naruszenie postanowień ustaw są dość dotkliwe oraz rodzą daleko idące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca. Artykuł zostanie poświęcony tematyce odpowiedzialności pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemców oraz cudzoziemcowi za nielegalne wykonywanie pracy. KTO JEST UPRAWNIONY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI? Straż