logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top
Ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez Cudzoziemców – Kto obecnie ma prawo wjechać do Polski?

Ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez Cudzoziemców – Kto obecnie ma prawo wjechać do Polski?

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz rosnącym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (choroba COVID – 19) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej.

W rezultacie granicę wewnętrzną można obecnie przekraczać w następującym zakresie:

GRANICA Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC

Na granicy polsko-niemieckiej obecnie ruch odbywa się przez następujące przejścia graniczne:

  • Ruch osobowy i towarowy: Jędrzychowice, Olszyna – Forst, Świecko – Frankfurt, Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz; Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz i Zgorzelec.
  • Ruch pieszy: Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz, Zgorzelec, Gubin – Guben.

GRANICA Z REPUBLIKĄ CZESKĄ

Na granicy polsko-czeskiej można przekroczyć granicę w następujących miejscach:

  • Ruch osobowy i towarowy: Cieszyn – Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka i Głuchołazy – Mikulovice.
  • Ruch pieszy: całodobowo można przekroczyć granicę na przejściu Cieszyn – Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

GRANICA Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ

Na granicy polsko-litewskiej będzie można przekroczyć granicę na przejściach drogowych w Budzisku i Ogrodnikach. W związku z tym będzie się tam odbywał zarówno ruch osobowy jak i towarowy. Mając na uwadze powyższe, granicę z Republiką Litewską można przekroczyć w sumie w trzech miejscach. Poza przejściem w Ogrodnikach i Budzisku czynne jest przejście graniczne Trakiszki. (Kolejowe przejście graniczne – ruch towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej).

POZOSTAŁE GRANICE

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą zostaje znacznie ograniczony ruch graniczny. Dlatego też granicę polsko-rosyjską będzie można przekraczać w Bezledach i Grzechotkach. Granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej. Granice ze Słowacją przekraczać można na przejściu granicznym Barwinek i Chyżne (ruch osobowy i towarowy zgodnie z parametrami drogi).

Podsumowując, granicę wewnętrzną można obecnie przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej. Oczywiście kontrola graniczna prowadzona jest również w portach morskich oraz na lotniskach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. 2020 poz. 439 z późn. zm.), w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia. Kompletny wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określony został w załączniku do rozporządzenia.

OGRANICZENIA PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY Z UKRAINĄ

Od dnia 16 marca 2020 r. od godz. 00.00 do dnia 3 kwietnia 2020 r. został wprowadzony tymczasowo zakaz wjazdu na Ukrainę dla cudzoziemców oraz osób które nie posiadają obywatelstwa tego kraju. Zakaz nie obejmuje osób, które posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, ich małżonków oraz dzieci obywateli Ukrainy. Niniejszy zakaz nie obejmie również pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych na Ukrainie, członków ich rodzin, kierowców oraz personelu obsługi i członków załóg, oficjalnych przedstawicieli misji międzynarodowych oraz innych organizacji – za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

OGRANICZENIA PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Począwszy od dnia 15 marca 2020 r. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno – konsularnego misji. Są to osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Zgodnie z komunikatem, który możemy przeczytać na stronie internetowej Straży Granicznej, ruch osobowy na granicy będzie dotyczył nie tylko aut osobowych, ale również busów i autobusów.

W trakcie przekraczania granicy, cudzoziemcy powinni mieć ze sobą dokumenty potwierdzające prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wyjaśnienia są to: zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, powinni oni posiadać dokumenty lub złożyć stosowne wyjaśnienia potwierdzające ww. okoliczność.

Wszyscy przyjeżdżający do Polski poddawani są kontroli sanitarnej oraz  informowani są o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie.

WAŻNE!

Obowiązkowej kwarantannie nie muszą się poddawać:

  • osoby mieszkające na terytorium RP, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
  • cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują na terytorium RP i przekraczają granicę regularnie;
  • kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy i osobowy.

 

Stan prawny na dzień 19 marca 2020r.

Źródłа:

  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. 2020 poz. 439 z późn. zm.);
  • oficjalna strona internetowa: https://www.strazgraniczna.pl/
  • oficjalna strona internetowa: https://www.strazgraniczna.pl/

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

5 × dwa =