logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Przepisy ustawy COVID-19 wprowadziły możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności zmiany lub uzyskania nowych dokumentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania legalnej pracy na terytorium Polski. Trzeba jednak podkreślić, że pracodawcy mogą skorzystać z takich rozwiązań, jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków. Zgodnie z ogólnymi przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę za takim wynagrodzeniem

Z dniem 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, co oznacza, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej bez obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Trzeba jednak pamiętać, że w  dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, w tym przede wszystkim ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Kwarantanna

Cudzoziemiec, zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium RP musi uzyskać legalną podstawę do jej wykonywania. Jednym z dokumentów, umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania pracy na legalnej podstawie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dalej: „oświadczenie” ). Warunkiem wstępnym wykonywania pracy w procedurze uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy do rejestru oświadczeń wniosku o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu