logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Do tej pory z programu Poland.Business.Harbour mogli skorzystać jedynie obywatele Białorusi. Program miał ułatwić specjalistom z branży IT oraz start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. W związku z ogromnym popytem oraz sukcesem programu, Polski Rząd podjął decyzję o  rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów poza Białorusią: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii. Od 13 lipca 2021 r.

Od około kilku lat do Państwowej Inspekcji Pracy kierowanych jest wiele pytań, dotyczących przestrzegania warunków zatrudnienia cudzoziemców, wynikających z zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ( dalej: „oświadczenie”). Zatrudnienie cudzoziemca oraz odpowiednie stosowanie przepisów w tym zakresie wciąż wzbudza wątpliwości. Większość kierowanych pytań zawiera w szczególności prośby o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie kwestii związanych z możliwością powierzenia pracy