logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Jeśli podjąłeś decyzję o zatrudnieniu pracownika z ukraińskim paszportem, powinieneś pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji czy dana osoba posiada uprawnienia do pobytu i zatrudnienia na terenie Polski. Poniżej podstawowe informacje na temat formalności, jakich winien dopełnić ww. pracodawca. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy stan faktyczny wymaga dokonania indywidualnej analizy. Katalog obowiązków ciążących na pracodawcy zatrudniającego pracownika

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarcza 4.0, zawiera cały szereg przepisów o charakterze kontrowersyjnym, zwłaszcza dla prawa pracy. Przepisy te wprowadzają zmiany mające istotny wpływ na sytuację pracowników – między innymi zawieszają stosowanie niektórych przepisów Kodeksu pracy. ZAWIESZENIE OBOWIĄZYWANIA POSTANOWIEŃ UKŁADÓW