logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Do tej pory z programu Poland.Business.Harbour mogli skorzystać jedynie obywatele Białorusi. Program miał ułatwić specjalistom z branży IT oraz start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. W związku z ogromnym popytem oraz sukcesem programu, Polski Rząd podjął decyzję o  rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów poza Białorusią: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii. Od 13 lipca 2021 r.

Od około kilku lat do Państwowej Inspekcji Pracy kierowanych jest wiele pytań, dotyczących przestrzegania warunków zatrudnienia cudzoziemców, wynikających z zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ( dalej: „oświadczenie”). Zatrudnienie cudzoziemca oraz odpowiednie stosowanie przepisów w tym zakresie wciąż wzbudza wątpliwości. Większość kierowanych pytań zawiera w szczególności prośby o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie kwestii związanych z możliwością powierzenia pracy

Wielu cudzoziemców wielokrotnie spotkało się z koniecznością uzyskania numeru PESEL. Numer ten jest wymagany przez niektóre urzędy i instytucje, jak również w życiu codziennym podczas dokonywania zakupów czy wizyty w szpitalu. Czym jest ten numer PESEL i jak go uzyskać? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo  w dalszym ciągu niniejszego artykułu. Czym jest numer PESEL? Numer PESEL jest swojego rodzaju numerem identyfikacyjnym, 

Niejednokrotnie w poprzednich artykułach poruszaliśmy temat, związany z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. I, choć, wydawałoby  się, że jest to jedna z najprostszych i najszybszych procedur legalnego powierzenia pracy , niemniej jednak wciąż powstają liczne pytania co do zatrudnienia na tej podstawie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z postępowaniem w sprawie uzyskania oświadczenia o powierzeniu

Liczba cudzoziemców  obcych państw, podejmujących pracę na terenie województwa Dolnośląskiego  wzrasta z roku na rok. Oprócz atrakcyjności samego miasta nad Odrą, cudzoziemców przyciąga rozmaity rynek ofert pracy. Przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli obcych państw zarówno na specjalistyczne stanowiska, jak i do prostych robót fizycznych. Przyjmując obcokrajowca do pracy należy spełnić szereg formalności z tym związanych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy

W poprzednim artykule: „Nowe zasady delegowania” omówiliśmy najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją  Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  ( Dz. U.2020 Poz. 1423, dalej: „Ustawa” ). Podstawowym celem wprowadzonych zmian w delegowaniu jest zrównanie sytuacji pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi. Znaczna część polskich firm deleguje swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Niemiec. W

W dniu 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  ( Dz. U.2020 Poz. 1423, dalej: „Ustawa” ). Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957

Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, od 15 marca 2020r. tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostały wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r.,

Kontynuujemy cykl artykułów, poświęconych tematyce rozwiązań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej.  Omówimy kolejno kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, zasady przyznawania pożyczki mikroprzedsiębiorcom oraz podstawy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, uwzględniając założenia Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY KOMU PRZYSŁUGUJE I NA JAKICH ZASADACH? Zgodnie z art. 4 Ustawy z

W poprzednim artykule z dnia 25 marca 2020r. „Tarcza Antykryzysowa – szczegóły projektu”, analizowaliśmy najważniejsze założenia będącego jeszcze na etapie prac parlamentarnych projektu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Specustawa, obejmująca szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, których głównym celem jest utrzymanie płynności finansowej i bezpieczeństwo pracowników została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 marca 2020r.  W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie