logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Cudzoziemiec, zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium RP musi uzyskać legalną podstawę do jej wykonywania. Jednym z dokumentów, umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania pracy na legalnej podstawie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dalej: „oświadczenie” ). Warunkiem wstępnym wykonywania pracy w procedurze uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy do rejestru oświadczeń wniosku o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu