logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Do tej pory z programu Poland.Business.Harbour mogli skorzystać jedynie obywatele Białorusi. Program miał ułatwić specjalistom z branży IT oraz start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. W związku z ogromnym popytem oraz sukcesem programu, Polski Rząd podjął decyzję o  rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów poza Białorusią: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii. Od 13 lipca 2021 r.

Od około kilku lat do Państwowej Inspekcji Pracy kierowanych jest wiele pytań, dotyczących przestrzegania warunków zatrudnienia cudzoziemców, wynikających z zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ( dalej: „oświadczenie”). Zatrudnienie cudzoziemca oraz odpowiednie stosowanie przepisów w tym zakresie wciąż wzbudza wątpliwości. Większość kierowanych pytań zawiera w szczególności prośby o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie kwestii związanych z możliwością powierzenia pracy

Wielu cudzoziemców wielokrotnie spotkało się z koniecznością uzyskania numeru PESEL. Numer ten jest wymagany przez niektóre urzędy i instytucje, jak również w życiu codziennym podczas dokonywania zakupów czy wizyty w szpitalu. Czym jest ten numer PESEL i jak go uzyskać? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo  w dalszym ciągu niniejszego artykułu. Czym jest numer PESEL? Numer PESEL jest swojego rodzaju numerem identyfikacyjnym, 

Niejednokrotnie w poprzednich artykułach poruszaliśmy temat, związany z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. I, choć, wydawałoby  się, że jest to jedna z najprostszych i najszybszych procedur legalnego powierzenia pracy , niemniej jednak wciąż powstają liczne pytania co do zatrudnienia na tej podstawie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z postępowaniem w sprawie uzyskania oświadczenia o powierzeniu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie od lat przoduje w ilości wydawanych zezwoleń na pracę. Pracodawcy, którzy chcą powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, często muszą zmagać się z wieloma problemami w zakresie uzyskiwania dla swoich pracowników dokumentów uprawniających do legalnego wykonywania pracy, jak również  z interpretacją obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Sytuację dodatkowo utrudnia wprowadzony stan epidemii i związane z nim liczne

Liczba cudzoziemców  obcych państw, podejmujących pracę na terenie województwa Dolnośląskiego  wzrasta z roku na rok. Oprócz atrakcyjności samego miasta nad Odrą, cudzoziemców przyciąga rozmaity rynek ofert pracy. Przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli obcych państw zarówno na specjalistyczne stanowiska, jak i do prostych robót fizycznych. Przyjmując obcokrajowca do pracy należy spełnić szereg formalności z tym związanych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy

Przepisy ustawy COVID-19 wprowadziły możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności zmiany lub uzyskania nowych dokumentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania legalnej pracy na terytorium Polski. Trzeba jednak podkreślić, że pracodawcy mogą skorzystać z takich rozwiązań, jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków. Zgodnie z ogólnymi przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę za takim wynagrodzeniem

Z dniem 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, co oznacza, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej bez obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Trzeba jednak pamiętać, że w  dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, w tym przede wszystkim ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Kwarantanna

Cudzoziemiec, zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium RP musi uzyskać legalną podstawę do jej wykonywania. Jednym z dokumentów, umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania pracy na legalnej podstawie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dalej: „oświadczenie” ). Warunkiem wstępnym wykonywania pracy w procedurze uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy do rejestru oświadczeń wniosku o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu

Jeśli podjąłeś decyzję o zatrudnieniu pracownika z ukraińskim paszportem, powinieneś pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji czy dana osoba posiada uprawnienia do pobytu i zatrudnienia na terenie Polski. Poniżej podstawowe informacje na temat formalności, jakich winien dopełnić ww. pracodawca. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy stan faktyczny wymaga dokonania indywidualnej analizy. Katalog obowiązków ciążących na pracodawcy zatrudniającego pracownika