logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ jednolite zezwolenie poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach określonych

W poprzednim artykule: „Nowe zasady delegowania” omówiliśmy najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją  Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  ( Dz. U.2020 Poz. 1423, dalej: „Ustawa” ). Podstawowym celem wprowadzonych zmian w delegowaniu jest zrównanie sytuacji pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi. Znaczna część polskich firm deleguje swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Niemiec. W

W dniu 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  ( Dz. U.2020 Poz. 1423, dalej: „Ustawa” ). Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957

Z dniem 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, co oznacza, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej bez obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Trzeba jednak pamiętać, że w  dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, w tym przede wszystkim ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Kwarantanna

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarcza 4.0, zawiera cały szereg przepisów o charakterze kontrowersyjnym, zwłaszcza dla prawa pracy. Przepisy te wprowadzają zmiany mające istotny wpływ na sytuację pracowników – między innymi zawieszają stosowanie niektórych przepisów Kodeksu pracy. ZAWIESZENIE OBOWIĄZYWANIA POSTANOWIEŃ UKŁADÓW

Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, od 15 marca 2020r. tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostały wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r.,

Kontynuujemy cykl artykułów, poświęconych tematyce rozwiązań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej.  Omówimy kolejno kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, zasady przyznawania pożyczki mikroprzedsiębiorcom oraz podstawy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, uwzględniając założenia Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY KOMU PRZYSŁUGUJE I NA JAKICH ZASADACH? Zgodnie z art. 4 Ustawy z

W poprzednim artykule z dnia 25 marca 2020r. „Tarcza Antykryzysowa – szczegóły projektu”, analizowaliśmy najważniejsze założenia będącego jeszcze na etapie prac parlamentarnych projektu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Specustawa, obejmująca szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, których głównym celem jest utrzymanie płynności finansowej i bezpieczeństwo pracowników została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 marca 2020r.  W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie

W okresie pandemii koronawirusa, stosując się do nakazów wprowadzonych przez Rząd w Polsce istotne jest aby ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Pozostają jednak pilne sprawy, które przy obecnych zaleceniach oraz przez fakt, że większość urzędów oraz instytucji jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów, stają się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe do załatwienia. Przydatne jest więc posiadanie oraz posługiwanie

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od