logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Delegowanie pracowników z zagranicy do Polski.
Delegowanie Cudzoziemców pracujących w polskich firmach
na kontrakty zagraniczne

Proces delegowania pracowników do Polski, jak i z Polski do innych krajów jest skomplikowany nie tylko pod kątem samej logistyki przedsięwzięcia, ale również niezwykłej zawiłości regulacji prawnych z tym związanych. Wynika to z faktu, iż w grę wchodzą zawsze dwa różne systemy prawne: kraju, z którego pracownik jest delegowany oraz państwa, w którym okresowo wykonuje on swoją pracę. W przypadku oddelegowania za granicę Cudzoziemca zatrudnionego w polskiej firmie sytuacja ta staje się jeszcze bardziej złożona. W celu przeprowadzenia procesu delegowania w sposób prawidłowy, należy uwzględnić zarówno polskie, unijne, jak i międzynarodowe przepisy prawa. W Employer Poland specjalizujemy się we wszelkich aspektach prawnych związanych z tego rodzaju działalnością i w profesjonalny sposób udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorstwom, które posiadają kontrakty w innym kraju i chcą skorzystać z korzyści jakie można osiągnąć delegując pracowników.

  • Uzyskujemy w imieniu Klienta zezwolenia na pracę, tak aby mógł on zatrudnić Cudzoziemca w Polsce (aby pracowników z zagranicy mógł być delegowany poza nasze granice musi w Polsce legalnie pracować)
  • Uzyskujemy w imieniu przedsiębiorców zagranicznych zezwolenia na pracę dla pracowników delegowanych do Polski, tak aby mogli oni legalnie pracować na terytorium RP;
  • Pomagamy Cudzoziemcom uzyskać niezbędne dokument pobytowe (wiza, karta pobytu), tak aby mogli legalnie przebywać w kraju zatrudnienia oraz oddelegowania;
  • Uzyskujemy formularz A1 i certyfikację rezydencji podatkowej;
  • Zgłaszamy delegowanych pracowników do właściwych urzędów (właściwość urzędu, formy zgłoszenia oraz wymogów prawnych zgłoszenia zależy od przepisów kraju, do którego pracownik jest delegowany);
  • Uzyskujemy wizy na pobyt delegowanego pracownika powyżej 90 dni (Vander Elst);
  • Tworzymy i analizujemy umowy i kontrakty pomiędzy podmiotami międzynarodowymi;
  • Opiniujemy kwestie związane z unikaniem podwójnego opodatkowania;
  • Reprezentujemy Klientów przed wszelkim organami administracji państwowej w Polsce (PIP, ZUS, US)