Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

+48 669 474 188 kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Delegowanie pracowników z zagranicy do Polski oraz delegowanie Cudzoziemców pracujących w polskich przedsiębiorstwach na kontrakty zagraniczne

Proces delegowania pracowników do Polski, jak i z Polski zagranicę jest skomplikowany nie tylko pod kątem samej logistyki przedsięwzięcia, ale również niezwykłej zawiłości regulacji prawnych z tym związanych. W przypadku oddelegowania za granicę Cudzoziemca zatrudnionego w polskiej firmie sytuacja ta staje się jeszcze bardziej złożona. W celu przeprowadzenia procesu delegowania w sposób prawidłowy, należy uwzględnić zarówno polskie, unijne, jak i międzynarodowe przepisy prawa.

W Employer Poland specjalizujemy się we wsparciu prawnym przedsiębiorstw delegujących pracowników, w tym:

  • uzyskujemy w imieniu Klienta zezwolenia na pobyt i pracę zatrudnionego Cudzoziemca w Polsce (aby pracowników z zagranicy mógł być delegowany poza nasze granice musi być w Polsce legalnie);
  • uzyskujemy formularz A1 i certyfikację rezydencji podatkowej;
  • zgłaszamy delegowanego pracownika do właściwego urzędu docelowego (dostosowanie formy oraz warunków zatrudnienia względem kraju względem kraju, do którego jest delegowany);
  • uzyskujemy zgody na legalizację pobytu delegowanego powyżej 90 dni;
  • tworzymy i analizujemy umowy pomiędzy podmiotami delegującymi pracowników;
  • opiniujemy kwestie związane z tzw. podwójnym opodatkowaniem;
  • reprezentujemy Klienta przed organami administracji państwowej nadzorującymi kwestie rozliczeniowo-podatkowe.