PORADY

JAK ZALEGALIZOWAĆ POBYT W POLSCE DZIECI CUDZOZIEMCÓW?

JAK ZALEGALIZOWAĆ POBYT W POLSCE DZIECI CUDZOZIEMCÓW?

10 maja 2017 | Pobyt czasowy

Jeżeli zatrudniasz cudzoziemca to sprawdź jak możesz mu pomóc sprowadzić do Polski jego dzieciaki.

Formalna ścieżka legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców, którzy posiadają prawo pobytu w Polsce zależy od rodzaju zezwolenia na pobyt jaki posiadają rodzice.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Jeżeli rodzic – cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, dzieci mogą uzyskać zezwolenie na pobyt stały jeśli:

  • urodziły się w czasie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica (który to pobyt czasowy rodzić powinien posiadać przed uzyskaniem pobytu bezterminowego) albo
  • rodzic posiadał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta UE w momencie urodzenia dziecka.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Jeśli rodzica – cudzoziemca nie dotyczą powyższe sytuacje i przebywa on na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • statusu uchodźcy,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych

to dzieciom udziela się zezwolenie na pobyt czasowy.

Jeżeli rodzic – cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej albo zezwolenia na pobyt czasowy to dla jego dzieci można wystąpić o zezwolenia na pobyt czasowy, gdy dziecko urodziło się w czasie ważności wizy albo zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez rodzica. Rodzic – cudzoziemiec musi jednak spełniać dwa wymogi:

  • posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce,
  • posiadać regularne i stabilne źródło dochodu.

Źródło.

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland