PORADY

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

4 maja 2017 | Pracodawca

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z konsekwencjami finansowymi nie tylko dla pracodawcy (od 3-10 tys złotych) ale także dla samego cudzoziemca (1 tys złotych).


NIELEGALNE ZATRUDNIENIE MA MIEJSCE WTEDY GDY CUDZOZIEMIEC:

  • przebywa w Polsce nielegalnie (tj. nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu)
  • co prawda posiada zgodę na pobyt ale nie ma uprawnień do wykonywania pracy
  • wykonuje pracę bez zezwolenia w przypadku gdy jest ono wymagane
  • wykonuje pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
  • wykonuje pracę bez zawarcia odpowiedniej umowy (o pracę lub cywilnoprawnej)


KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

Przeprowadzenie kontroli zatrudnienia cudzoziemca realizowane jest przez Straż Graniczną lub Państwową Inspekcję Pracy.


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO KONTROLI

Na żądanie funkcjonariuszy, w terminie 7 dni, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność wykonywania pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca lub powierzenia wykonywania mu pracy. Dokumentami tymi powinny być w szczególności:

  • zezwolenia na pracę,
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne,
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontrola obejmuje również charakter wykonywanej pracy przez cudzoziemca oraz to czy warunki pracy są zgodne z udzielonym zezwoleniem lub oświadczeniem.

Źródło 

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland