ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW ?

OBSŁUGA PRAWNA | OPTYMALIZACJA KOSZTÓW | SZKOLENIA

Usługi

ZATRUDNIENIE
CUDZOZIEMCA

Kompleksowa obsługa prawna zatrudnienia i legalizacji pobytu obcokrajowców. Optymalizacja kosztów pracowniczych, nawet do 30%.

RELOKACJA
RODZINY CUDZOZIEMCA

Wizy, zezwolenia, Karta Polaka, obywatelstwo, nauka w Polsce, postępowania przed organami administracji.

ODDELEGOWANIE
PRACOWNIKA

Pełna obsługa prawna oddelegowania cudzoziemców do pracy w Polsce lub zagranicą oraz oddelegowania Polaków do pracy na terenie UE i poza UE.

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Wsparcie prawne dla cudzoziemców w wyborze formy, rejestracji i bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Polski.

SZKOLENIA
 

Optymalizacja procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem obcokrajowców, zmiany w przepisach, wypełnianie dokumentacji.

Zespół

PAWEŁ TOKARSKI 

RADCA PRAWNY

Ceniony ekspert z zakresu prawa zatrudniania cudzoziemców i oddelegowania pracowników do pracy w Polsce i za granicą. Na podstawie obowiązujących przepisów opracowuje proste rozwiązania skomplikowanych zagadnień. Doradza i szkoli w zakresie optymalizacji procedur administracyjnych. Wraz z zespołem prawników pomaga przedsiębiorcom zalegalizować pobyt ich pracowników w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w zatrudnianiu cudzoziemców, relokacji ich rodzin, zakładaniu działalności gospodarczej i bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych prowadzonych przez obcokrajowców; negocjuje, sporządza i opiniuje umowy handlowe. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Biegle włada językiem angielskim.

POWRÓT »

MARTA SZCZEPANOWSKA

APLIKANTKA RADCOWSKA

PAWEŁ TOKARSKI

RADCA PRAWNY

MARTA SZCZEPANOWSKA 

APLIKANTKA RADCOWSKA

Specjalizuje się w prawie zatrudniania cudzoziemców. Pozyskuje zezwolenia na pracę, pobyt stały lub czasowy. Wspiera klientów w realizacji formalności związanych z uzyskaniem wizy, obywatelstwa lub Karty Polaka. Doskonale zna specyfikę działania administracji publicznej, dzięki temu prowadzone przez nią sprawy realizowane są w sposób sprawny i efektywny.
Sporządza umowy o pracę, zlecenie lub dzieło oraz optymalizuje koszty zatrudnienia obcokrajowców. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje również wokół prawa gospodarczego.
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikację radcowską odbywa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Biegle włada językiem angielskim.

« POWRÓT

>5

Lat doświadczenia

>40

Stałych klientów Biznesowych

>250

Klientów indywidualnych

>1500

Uzyskanych decyzji

KONTAKT

ZAŁĄCZ DOKUMENTY
Instrukcja: aby dodać więcej niż jeden plik zaznacz na swoim komputerze pliki przy użyciu kursora i przycisku Ctrl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Employer Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z wysyłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pisząc na adres: kancelaria@employerpoland.pl.
Czytaj politykę prywatności.

Adres

KRAKÓW UL. KALWARYJSKA 69/34

Telefon

TEL: 669 474 188

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland