a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Kompleksowo prowadzimy sprawy związane z zatrudnieniem Obcokrajowców w polskich firmach

Wedle prawa polskiego, o wydanie zezwolenia na pracę dla Obcokrajowca na terenie Rzeczpospolitej wnioskuje PRACODAWCA nie zaś sam zainteresowany podjęciem pracy Cudzoziemiec. W związku z tym, to właśnie w gestii przedsiębiorcy jest uzyskanie wszelkich pozwoleń na pracę w drodze postępowania administracyjnego.

Jeśli chcielibyście Państwo przeprowadzić ten proces w możliwie jak najkrótszym czasie, bez konieczności osobistego wstawiania się we właściwym urzędzie, bez wypełniania szeregu skomplikowanych dokumentów, bez dodatkowych wizyt w organach administracji urzędowej w sytuacji błędnego bądź niepełnego wypełnienia wniosku polecamy skorzystać z naszej oferty (masz braki i musisz uzupełnić i zajmuje to miesiąc). To my, w Państwa imieniu uzyskamy konieczne pozwolenia. Nie tracicie Państwo zatem cennego czasu, co za tym idzie nie tracicie pieniędzy.

W imieniu Przedsiębiorcy planującego zatrudnić Obcokrajowca uzyskujemy:
zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą [zgodnie z prawem polskim Obcokrajowiec może podjąć pracę w Polsce, jeśli dysponuje wizą bądź pozwoleniem na pobyt czasowy. Z tego też względu, jednym z najczęściej składanych wniosków, jest wniosek upoważniający równocześnie do pobytu jak i podjęcia pracy na terenie Rzeczpospolitej];
zezwolenie na pracę (Typ A do E);
zezwolenie na pracę wymagającą szczególnych, wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card);
powierzenie pracy na podstawie oświadczenia (dotyczy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy);

Kontakt:

ul. Kalwaryjska 69/34, Kraków