logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Rozszerzenie programu Poland.Business.Harbour dla Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii. Nowe możliwości dla specjalistów z sektora IT.

Do tej pory z programu Poland.Business.Harbour mogli skorzystać jedynie obywatele Białorusi. Program miał ułatwić specjalistom z branży IT oraz start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. W związku z ogromnym popytem oraz sukcesem programu, Polski Rząd podjął decyzję o  rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów poza Białorusią: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii.

Od 13 lipca 2021 r. z programu mogą skorzystać obywatele Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii.

CZYM JEST PROGRAM POLAND.BUSINESS.HARBOUR ?

Zgodnie z informacją, zamieszczoną w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, program Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, startupom i innym firmom już nie tylko z Białorusi, ale i z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Rosji przyjazd do Polski i sprawne rozpoczęcie działalności na terenie RP. Ponadto, program przewiduje wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin, m.in. dzieci, które będą kontynuować naukę w polskich szkołach, będą miały prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R (badawczo-rozwojową). Poland. Business Harbour przewiduje także pomoc prawną i wizową w formule „business concierge”.

JAKIE SĄ UPROSZCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW?

Obywatele w/w krajów mogą ubiegać się o przyspieszoną i preferencyjną ścieżkę wizową – wiza PBH jest jedyną, która pozwala specjalistom IT aplikować wspólnie z rodziną, pracować bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na pracę oraz zakładać działalność gospodarczą na zasadach analogicznych do obywateli Polski.

Firmy technologiczne z całej Polski przygotowali specjalne oferty pracy dla przyjeżdżających, połączone z przyspieszoną ścieżką wizową. Katalog firm jest cały czas otwarty. Ponadto, za pomocą programu Poland Prize, organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, cudzoziemcy z w/w krajów mogą założyć startup oraz uzyskać dofinansowanie.

Cudzoziemcy, korzystający z programu Poland.Business.Harbour są uprawnieni do określonego rodzaju ulg związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami, takich jak: IP Box (ulga podatkowa, związana z prowadzeniem przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej), ulga na start, mały zus plus, preferencyjny zus, ulga na robotyzację.

Choć program został wdrożony we wrześniu 2020r., na obecną chwilę ścieżką startupową i wsparciem objęto ok. 20 zespołów, a ilość wydanych wiz sięga ok. 13000. Polski Rząd nie wyklucza możliwości wprowadzenia kolejnego rozszerzenia programu na nowe kraje.

Źródła:

1. Strona internetowa: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour


Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

2 × cztery =