logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie od lat przoduje w ilości wydawanych zezwoleń na pracę. Pracodawcy, którzy chcą powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, często muszą zmagać się z wieloma problemami w zakresie uzyskiwania dla swoich pracowników dokumentów uprawniających do legalnego wykonywania pracy, jak również  z interpretacją obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Sytuację dodatkowo utrudnia wprowadzony stan epidemii i związane z nim liczne