Październik 2017 - Employer Poland

JAK WYMIENIĆ ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY NA POLSKIE?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

  1. Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w okresie ważności prawa jazdy.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK UZYSKAĆ JEDNOLITE ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ W POLSCE?

Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ wydane jednolite zezwolenie, poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach określonych w tym zezwoleniu.

 

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland