logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Kontynuujemy cykl artykułów, poświęconych tematyce rozwiązań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej.  Omówimy kolejno kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, zasady przyznawania pożyczki mikroprzedsiębiorcom oraz podstawy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, uwzględniając założenia Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY KOMU PRZYSŁUGUJE I NA JAKICH ZASADACH? Zgodnie z art. 4 Ustawy z

W poprzednim artykule z dnia 25 marca 2020r. „Tarcza Antykryzysowa – szczegóły projektu”, analizowaliśmy najważniejsze założenia będącego jeszcze na etapie prac parlamentarnych projektu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Specustawa, obejmująca szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, których głównym celem jest utrzymanie płynności finansowej i bezpieczeństwo pracowników została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 marca 2020r.  W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie

W okresie pandemii koronawirusa, stosując się do nakazów wprowadzonych przez Rząd w Polsce istotne jest aby ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Pozostają jednak pilne sprawy, które przy obecnych zaleceniach oraz przez fakt, że większość urzędów oraz instytucji jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów, stają się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe do załatwienia. Przydatne jest więc posiadanie oraz posługiwanie

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od